Opšti uslovi

Ceo sadržaj na veb-sajtu i podstranicama veb-sajta www.biofieldcare.rs je zaštićen autorskim pravima.

Vlasnik, menadžer, dobavljač i prodavac je pravno lice Liber Novus d.o.o. Veb-sajt (uključujući sve njegove podstranice) namenjen je sopstvenoj upotrebi i opštim informacijama. U slučaju da koristite vebsajt (pregled, dobijanje informacija, kupovina itd.), slažete se sa opštim uslovima i odredbama navedenim na ovoj stranici. Ako se ne slažete sa opštim uslovima i odredbama, smatra se da ne možete koristiti vebsajt (pregled, dobijanje informacija, kupovina itd.). Zadržavamo pravo na izmenu opštih uslova u bilo koje vreme i bez prethodne najave. Sve promene stupaju na snagu odmah nakon izmene.

Opšte odredbe

Opšti uslovi i svi podaci dostupni su korisniku na srpskom jeziku na veb-sajtu. Ugovori o kupoprodaji na daljinu sklapaju se na srpskom jeziku i korisniku su takođe dostupni na veb-sajtu www.biofieldcare.rs

Administrator veb-sajta će pokušati da obezbedi ažurnost i tačnost informacija na veb-lokaciji, kao što su karakteristike robe, cena, uslovi isporuke i kupovine, načini plaćanja, žalbeni postupak itd. Menadžer stranice takođe daje fotografije proizvoda i usluga za koje se smatra da su simbolične prirode i ne moraju nužno da daju karakteristike proizvoda ili usluga.

Objavljeni sadržaj nema karakter službenog dokumenta, osim ako je to posebno naznačeno. Pridržavamo pravo da promenimo sadržaj veb-sajta u bilo koje vreme iz tehničkih, pravnih, poslovnih ili drugih razloga, u bilo koje vreme i bez prethodne najave.

Operator veb-sajta osigurava da su sve usluge dostupne 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji, ali ne garantuje da će elektronske usluge raditi bez prekida, bez problema, grešaka, niti garantuje uspeh korišćenja ovih usluga. Isključena je svaka krivična i građanska odgovornost za gubitak ili umanjenje pristupa podacima ili bilo koje druge slučajne, posledične, posebne ili posledične štete nastale upotrebom ili mogućom nemogućnošću korišćenja veb-sajta, uključujući i bez ograničenja izgubljeni prihod ili očekivanu dobit, gubitak dobre volje. imena, transakcije ili podataka, tehničke greške, greške u cenama, rokove isporuke, opise proizvoda ili neispravnosti veb-lokacije.

U meri koja je zakonom dopuštena, takođe je isključena svaka odgovornost kompanije Liber Novus ili bilo koje druge pravne ili fizičke osobe (u daljem tekstu druga osoba) koja je učestvovala u kreiranju i proizvodnji veb-sajta www.biofieldcare.rs. Veb-sajt sadrži tzv. kolačiće (Cookies) u svrhu nesmetanog rada veb-sajta. Operater ne prikuplja nikakve lične podatke o posetiocima veb-sajta.

Posebne odredbe

Slike i tekstovi su samo u informativne svrhe i samo su informativne prirode. Takođe se smatra da se slike, tekstovi, podaci i informacije koriste samo kao izvor opštih informacija i nisu zamena za konsultacije sa lekarom ili farmaceutom.

Obavezno se obratite svom ličnom lekaru ili farmaceutu u vezi sa Vašim medicinskim stanjem ili bolešću. Informacije su preuzete iz stručne literature i tekstova objavljenih na različitim veb-sajtovima, kao i iz izjava koje nam daju korisnici proizvoda.

Sve informacije i tekstovi podržani su raznim testovima i istraživanjima, koja ne moraju nužno da budu potvrđena od strane nadležne evropske kancelarije.

Iako sa najvećom pažnjom pristupamo prikupljanju informacija koje objavljujemo i vodimo računa o tačnosti, potpunosti i blagovremenosti, naša krivična i građanska odgovornost za činjenične i pravne greške u podacima je u potpunosti isključena i nismo odgovorni za bilo kakvo direktno ili indirektno oštećenje ili neugodnosti koje korisnik može imati zbog nemogućnostikorišćenja ili korišćenja bilo kakvih netačnih ili manjkavih informacija koje se mogu naći u našem promotivnom materijalu.

Ako nas upozorite na greške, pokušaćemo da ih ispravimo što je pre moguće. Administrator može, prema vlastitom nahođenju, da otkaže, zabrani ili spreči (privremeno ili trajno) pristup veb-sajtu, kao i upotrebu veb-sajta www.biofieldcare.rs.

Odgovornost korisnika

Smatra se da je svaki posetilac veb-sajta takođe korisnik veb-lokacije. Obavezan je da koristi veb-sajt i elektronske usluge na veb-lokaciji www.biofieldcare.rs u skladu sa važećim propisima i u skladu sa ovim opštim uslovima.

Korisnik može koristiti usluge samo u svoje ime i za svoj račun i u ime i za račun onih privrednih subjekata za koje ima validno odobrenje ili drugi pravni osnov u skladu sa važećim propisima. Maloletnici ne mogu koristiti usluge veb-sajta biofieldcare.rs. Ako sumnjamo da je korisnik veb-sajta maloletnik, zadržavamo pravo da odbijemo kupovinu.

Takođe zadržavamo pravo da odbijemo kupovinu svim korisnicima koji krše opšte uslove ili svim korisnicima bez validne licence za korišćenje sajta. Korisnik veb-sajta izričito se slaže da će veb-sajt i sve elektronske usluge koristiti isključivo na svoj rizik. Sadržaj i funkcionalnost veb-lokacija smatra se korisniku dostupnim pod ovim opštim uslovima. Korisnik nema dodatnih prava.

Korisnik se izričito obavezuje da neće postupati nezakonito, kršiti važeće zakone, ugroziti bezbednost informacija ili ohrabriti treća lica da to učine prilikom korišćenja veb-sajta i elektronskih usluga. Bilo kakvo pogrešno predstavljanje, kršenje prava intelektualne svojine, kršenje autorskih prava, neovlašćeno prikupljanje informacija, ometanje procesa rada, lažno predstavljanju itd. predstavlja kršenje opštih uslova veb-sajta.

Korisnik preuzima svu moguću građansku i krivičnu odgovornost za takvo ponašanje. Korisnik se izričito slaže sa tim da su svi poslati podaci, informacije i dokumenti tačni.

Upotreba veb-sajta

Korišćenje veb-lokacije biofieldcare.rs dostupno je svim fizičkim i pravnim licima, bez potrebe da se registruju ili se prijave za pregled veb-lokacije i kupovine (tzv. brza kupovina). Korisnik može, po sopstvenom nahođenju, zatražiti brisanje korisničkih podataka u bilo kom trenutku. Korisnik se obavezuje da će veb lokaciju koristiti u skladu sa ovim opštim uslovima.

Račun za naručenu robu izdaje se na trajnom mediju, u pisanom obliku i prosljeđuje se kupcu.

Izjava o konverziji

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

Izjava o PDV-u

PDV je uračunat u cenu i nema skrivenih troškova.

Tehnička sredstva za prepoznavanje i ispravljanje grešaka pre nego što se izvrši narudžba

Pre nego što naruči, kupac treba da proveri podatke koje je ispunio u svrhu davanja naloga. U slučaju netačnog unosa, kupac ima mogućnost da ispravi greške. Ako utvrdi da su informacije tačne, narudžbu potvrđuje klikom na „Poruči“.

Zaštita privatnosti korisnika

U ime biofieldcare.rs obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Potvrda, otkazivanje i odbijanje narudžbine

Narudžba na veb-lokaciji www.biofieldcare.rs potvrđuje se kada kupac potvrdi popunjenu narudžbinu klikom na „Poruči“. Kupac može otkazati poslatu narudžbinu tako što pošalje poruku e-mailom u roku od jednog sata sa zahtevom da otkaže porudžbinu.

Administrator veb-sajta može odbiti nalog za koji utvrdi da ga ne može izvršiti pod navedenim uslovima ili iz bilo kojeg drugog razloga u skladu sa opštim uslovima. Ako prodavac nije u stanju da ispuni svoje obaveze (roba nije na zalihama, kupac je maloletnik, bilo koji drugi razlog), administrator će obavestiti korisnika i vratiti mu sve prethodne uplate na isti način kao da je reč o odustajanju od ugovora.

Dostava robe i eventualna ograničenja

Dostava robe vrši se u najkraćem mogućem roku. Za proizvode na zalihama rok isporuke je 2-3 radna dana. Narudžbe primljene do 12 sati obično se šalju istog dana. Dostava se vrši u dogovorenom roku preko kurirske službe Bex. Prodavac nije odgovoran za bilo kakva kašnjenja od strane isporučioca.

Korisnik je upoznat sa svim informacijama koja se tiču prava na odustajenje, naročito sa uslovima i načinu ostvarivanja samog prava. Upoznat je sa svim potrebnim podacima u vezi sa adresom na koju se korisnik može obratiti u slučaju pritužbe i informacijama koje se tiču garancija, reklamacija i drugih usluga.

Troškovi dostave na teritoriji Srbije su ujednačeni i iznose 300 rsd za sve narudžbine do 5.000 rsd. Za narudžbine preko 5.000 rsd troškovi dostave su besplatni bez obzira da li proizvode plaćate karticom, uplatnicom ili gotovinom prilikom isporuke.

Kupac je dužan da po prijemu pregleda sadržaj pošiljke. U slučaju fizičkog oštećenja pošiljke, u slučaju da njen sadržaj nedostaje i pošiljka ima znakove otvaranja, kupac je dužan odmah da reklamira pošiljku i o tome nas obavestiti putem elektornske pošte. Biofield Care Srbija će se odmah obratiti kurirskoj službi koja je dužna da reši žalbu o svom trošku ukoliko se dokaže da je odgovorna.

Povraćaj sredstava

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, biofieldcare.rs je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro, Amex i Dina metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Ugovor na daljinu

Kupoprodajni ugovor zaključuje se nakon potvrde narudžbe. Tada se smatra da je kupac dao saglasnost za isporuku robe. Kupoprodajni ugovor (narudžba) čuva se u elektronskom obliku na srpskom jeziku na serveru veb-sajta www.biofieldcare.rs.

Kupac (fizičko lice koje nabavi ili koristi robu i usluge u svrhe izvan svoje profesionalne ili profitabilne aktivnosti) ima pravo da se povuče iz ugovora u roku od četrnaest (14) dana od prijema robe i vrati kupljenu robu bez ikakve nadoknade, osim u slučajevima utvrđenim opštim uslovima.

Kupac je dužan pismeno obavijestiti prodavca o odustajanju od ugovora u roku iz prethodnog stava, bez potrebe za navođenjem razloga svoje odluke. Kupac obaveštenje treba poslati na na e-mail adresu Biofield Care: info@biofieldcare.rs

Povrat robe primljene u roku od 14 dana od prijema bez prethodnog pismenog obaveštenja takođe se smatra povlačenjem iz ugovora. Kupac mora vratiti robu primljenu na osnovu ugovora iz kojeg se povukao, istovremeno šaljući obaveštenje o povlačenju, najkasnije u roku od trideset (30) dana od slanja obaveštenja o povlačenju.

Kupac mora vratiti primljenu robu neoštećenu i u istoj količini, roba mora biti neiskorišćena i u originalnom pakovanju. Kopija fakture i svih ostalih pratećih dokumenata mora biti priložena. Sve moguće povratne troškove snosi kupac, što takođe uključuje i, pre svega, troškove isporuke. Prodavac nije obavezan prihvatiti otkupne pošiljke ili pošiljke koje nisu u skladu sa odredbama navedenim u ovim opštim uslovima.

Novac vraćamo isključivo na žiro-račun u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 14 dana od obaveštenja o odustajanju od kupovine i dostave vraćenih proizvoda, po uslovom da je poručena roba u tom roku vraćena Prodavcu. Za slučaj da u roku od 14 dana od dana obaveštenja o odustajanju roba nije vraćena, odlaže se i povraćaj sredstava.

Posebne odredbe o vraćanju proizvoda

Odstupanje od ugovora nije moguće za ugovore čiji su predmet:

• proizvodi kojima je već istekao rok trajanja;

• poklon sertifikati.

Prodavac neće prihvatiti vraćenu pošiljku ako pokazuje bilo kakve znakove upotrebe, posebno:

• U slučaju da je zapečaćeno pakovanje (npr. originalna nalepnica) oštećeno;

• Otvoren sadržaj ili oštećena ambalaža;

• U slučaju mehaničkih oštećenja robe;

• Ako kupac vraćene robe nije propisno zaštićen za transport.

Žalbe (reklamacije)

U slučaju da naručeni proizvod nema fizička svojstva koja je obećao prodavac ili je prodavac poslao pogrešan proizvod, u pogrešnoj količini, pogrešnoj boji, itd. kupac može da uputi reklamaciju na robu pismenim putem na info@biofieldcare.rs. U slučaju pogrešne isporuke proizvoda, kupac mora odmah da obavesti prodavca, koji će pokušati da reši prigovor u najkraćem mogućem roku.

Prodavac će odgovoriti na pismeno obaveštenje u roku od 8 radnih dana od prijema obaveštenja. Ako utvrdi da je tvrdnja neopravdana, obavestiće kupca i vratiti mu proizvod o njegovom trošku, u slučaju da je u međuvremenu već primio proizvod koji je predmet prigovora.

Kao deo reklamacije, kupac može zatražiti zamenu robe ili povraćaj novca u iznosu kupoprodajne cene (u ovom slučaju iznos se može umanjiti za vreme korišćenja proizvoda, ali ne više od iznosa za koji se smanjila tržišna vrednost proizvoda).

Prodavac zadržava pravo da odbije reklamaciju u sledećim slučajevima:

• Ako roba nije vraćena u originalnom pakovanju;

• Ako kupac ne dostavi kopiju računa;

• Ako se roba šalje pouzećem na adresu prodavca;

• Ako su nepravilna ambalaža i otprema prouzrokovali mehanička oštećenja proizvoda ili oštećenja.

Prodavac ne snosi odgovornost u sledećim slučajevima:

• Ako je proizvod oštećen usled nepravilne upotrebe, nepažnje ili namernog ponašanja kupca (ili trećih lica), mehaničkih oštećenja i oštećenja u slučaju više sile ili prirodnih katastrofa;

• Za štetu nastalu tokom transporta od strane dostavne osobe.

Završne odredbe

Veb-sajt i sve podstranice su u vlasništvu kompanije Liber Novus d.o.o. Kompanija ne garantuje da je sadržaj ovog veb-sajta u skladu sa evropskim zakonodavstvom ili zakonodavstvom drugih zemalja. Stoga svi koji pristupe veb-lokaciji iz drugih zemalja pristupaju i koriste je na vlastiti rizik i u skladu sa opštim uslovima i odredbama.

Svi korisnici moraju osigurati da veb-sajt koriste u skladu sa važećim zakonima zemalja iz kojih pristupaju veb-lokaciji. Ako bilo koja odredba Opštih uslova nije u skladu sa važećim zakonom ili nije važeća iz bilo kog drugog razloga, to ne znači da su Opšti uslovi i uslovi nevažeći, već je ova odredba jednostavno izbrisana iz Opštih uslova.

Korisnik je dužan da nas upozori na takvu odredbu. Korisnici mogu da se obrate svojim mišljenjima, upitima, komentarima, žalbama, prigovorima, povratnim informacijama na adresu e-pošte info@biofieldcare.rs. Nismo odgovorni za mišljenje korisnika, niti su mišljenja korisnika naša mišljenja.

Sve žalbe menadžer rešava kao prioritetne i u duhu dobre poslovne saradnje. U tu svrhu, menadžer će potvrditi kupcu u roku od 8 dana od prijema pismene žalbe da je primio žalbu i obavestiće ga o toku postupka i predviđenom vremenu za odgovor. Ako se eventualni spor između korisnika usluge i pružaoca usluge ne može rešiti u skladu sa načinom rešavanja žalbi, spor će se rešiti pred nadležnim sudom.

Opšte uslove usvojila je direktorica kompanije Liber Novus Maja Ateljević Buđevac u Beogradu 24. juna 2020. godine.

Želimo Vam puno dobre kupovine u našoj online trgovini!

Korpa0
Nema proizvoda u korpi.
Nastavi kupovinu
0